Vi er en del av rutenettet

      Kommentarar avslått på Vi er en del av rutenettet

Alle er på rutenettet, og dette er noe vi ikke kan komme vekk fra i utgangspunktet. Her gjør vi et forsøk og skriver om ting vi vil skrive om, ikke storebror.